‘Psychosomatische fysiotherapie draait om Voelen, Denken & Doen’
Markwin van Veelen, psychosomatisch fysiotherapeut in Zoetermeer

‘Psychosomatische klachten hebben vaak te maken met hoe mensen reageren op geestelijke druk of lichamelijk lijden. De kernvragen bij het behandelen van psychosomatische klachten zijn: ‘Hoe gaat de cliënt om met problemen?’, ‘Welke lichamelijke klachten komen daaruit voort?‘ en ‘Wat kan de cliënt doen om daar verandering in te brengen?’. Mijn cliënten worden zich tijdens de behandelsessies stap voor stap bewust van hun lichamelijke reacties op geestelijke druk. Deze bewustwording is onmisbaar voor het aanleren van een andere, nieuwe levens- en lichaamshouding. Vaak zien we dat mensen geen aandacht hebben voor de signalen die hun lichaam geeft. Ze hebben geen idee hoe hun lichaam reageert op geestelijke belasting. Mijn taak is de cliënt letterlijk en figuurlijk een spiegel voor te houden. Ook massage is vaak een nuttig instrument. De cliënt ervaart hierdoor aan den lijve wat lastige situaties met zijn lichaam doen. Vervolgens kan de cliënt gaan nadenken over andere manieren van omgaan met problemen, en deze leren toepassen. Daarbij fungeer ik als coach. Vaak reageren cliënten heel verrast en ook opgelucht als ze doorkrijgen wat hun lichaam doet in bepaalde situaties. Psychosomatische fysiotherapie richt zich op Voelen, Denken & Doen. Juist door die combinatie is het zo’n krachtig hulpmiddel.’

Wat is PSF?