logo

Inloggen leden NFP

Terug
Datum:
28.11.2017  
Tijden:
17:00-19:00
Locatie:
VU Hoofdgebouw, college zaal 02A00
Adres:
Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, Nederland
Webpagina:
https://msg-sciencenetwerk.nl

 MSG Science Netwerk Fysiotherapie & Master in Musculoskeletal Physiotherapy Sciences                                                                               www.vu.nl/mps 

 

 nodigen u uit voor de Capita Selecta lezing:  

 

 Prognose, predictiemodellen en subgroepen in de diagnostiek en behandeling van de lumbale wervelkolom.    

 

door prof. dr. Raymond Ostelo en dr. Adri Apeldoorn 

 

 Op dinsdag 28 november a.s.  17:00u tot 19:00u 

 

Lage rugpijn komt veel voor en vele mensen consulteren hiervoor de (gespecialiseerde) fysiotherapeut. Het blijkt dat de fysiotherapeutische diagnostiek en de behandeling van mensen met rugpijn complex is. Het principe “one fits all” is hier zeker niet van toepassing. Bij het onderzoek naar het effect van behandeling bij lage rugpijn is getracht subgroepen te classificeren die gemiddeld beter of slechter reageren op een specifieke  behandeling. Ook is veel onderzoek verricht naar prognostische factoren die van belang kunnen zijn om het beloop van een behandeling in te kunnen schatten of richting te geven aan de behandeling (START-back tool).  In deze Capita Selecta lezingen zal worden ingegaan op het onderzoek dat tot nu toe verricht is op dit domein.     Lokatie VU Hoofd Gebouw,   De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam    collegezaal 02A00  

Kosten deelname:  MSG leden ( NVMT, NVFS, NVOF, NFP and NVBF): gratis Deelname als lid van MSG Science Netwerk Fysiotherapie: gratis Alumni en studenten van de Master of Sciences Musculoskeletal Physiotherapy Sciences: gratis, maar vooraf aanmelden is verplicht.  Overige studenten (opleiding Fysiotherapie of Masteropleiding): gratis KNGF lid: 10 euro     niet-KNGF lid: 15 euro   

Aanmelden  U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar sciencenetwork.fgb@vu.nl onder vermelding van Capita Selecta OA, uw naam, relatienummer en naam praktijk of via de website: MSG science netwerk.  Voor studenten:  naam, studentnummer en naam opleiding.  

Accreditatie: 2 pt voor Manueel, Orofaciaal, Psychosomatisch, Sport, Bedrijfsfysiotherapie en algemeen fysiotherapie 

 

Over ons  Het MSG Science Netwerk Fysiotherapie is een initiatief van de MSG groep (NVMT, NVFS, NVOF, NVFB, NFP) in samenwerking met de Leerstoel Musculoskeletale Fysiotherapie en de Master Musculoskeletal Physiotherapy Sciences aan de Vrije Universiteit Amsterdam (www.vu.nl/mps). Samen streven we naar uitwisseling en samenwerking tussen klinische praktijk en wetenschap. Eén van de manieren hiervoor is het organiseren van symposia en lezingen (capita selecta) waarop klinisch relevant onderzoek en innovaties binnen de Fysiotherapie worden gepresenteerd door (inter)nationale topsprekers. Lid worden van het netwerk kan door u aan te  meleden op  https://msg-sciencenetwerk.nl/ 

Vind psychosomatisch fysiotherapeut

Wat is PSF?