logo

Inloggen leden NFP

Terug
Datum:
10.05.2017  
Tijden:
18:30-22:00
Locatie:
KNGF Hoofdkantoor
Adres:
Amersfoort, Stadsring 159 b

Beste collega’s,

 

In samenwerking met de Patiëntenfederatie, biedt de NFP een gratis cursus aan voor NFP-leden omtrent het toepassen van ‘3 goede vragen’ in de (psycho)somatische fysiotherapie. Het betreft een volwaardige training omtrent shared decision making waar '3 goede vragen' een onderdeel van is. Gedurende deze cursus leert Matthijs Rümke u op een interactieve manier hoe u de 3 goede vragen kan inpassen in uw behandeling. 

Wat is ‘3 goede vragen’?

 

'3 goede vragen' is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland en fungeert als een middel om een dialoog op gang te brengen tussen patiënt en zorgverlener, om zodoende samen te beslissen over de te volgen behandeling, shared decision making. Voor zorgverleners kan het kunstmatig aanvoelen om met 3 goede vragen expliciet aandacht te geven aan Samen Beslissen. Patiënten zijn al van harte welkom om mee te beslissen over hun zorg. Toch zorgt '3 goede vragen' ervoor dat zowel patiënten als zorgverleners zich nog meer bewust zijn van Samen Beslissen tijdens hun gesprek. Daarmee geeft '3 goede vragen' een extra impuls aan bestaande inspanningen.

 

Samen Beslissen werkt! Onderzoek laat namelijk zien dat patiënten die samen met hun behandelaar beslissingen nemen:

Beter geïnformeerd zijn;

Een actievere rol spelen bij het nemen van beslissingen;

Medisch gezien verstandige keuzes maken;

Trouwer zijn aan hun behandeling.

 

Zorgverleners voorkomen, door samen te beslissen, dat patiënten zorg krijgen waar zij niet achterstaan. Zij kunnen beter inspelen op de behoeften en voorkeuren van de patiënt en dat verhoogt hun eigen werktevredenheid.

 

Waar & wanneer?

Deze eendaagse cursus wordt op drie verschillende plaatsen in het land gegeven. De eerste cursus vindt plaats in Amersfoort op het hoofdkantoor van het KNGF. Over de exacte locaties in Groningen en Breda volgt op korte termijn meer informatie.

 

Datum Tijd    Locatie

Woensdag 10 mei Van 18:30 tot 22:00    KNGF hoofdkantoor

    Stadsring 159 b

    3817 BA Amersfoort

 

Donderdag 18 mei Van 18:30 tot 22:00

    Groningen

  

 

Donderdag 1 juni

V an 18:30 tot 22:00

    Breda 

 

Accreditatie?

De accreditatie voor deze cursus is reeds aangevraagd voor het CKR deelregister psychosomatisch fysiotherapeut.

 

Aanmelden?

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar info@kngf-nfp.nl onder vermelding van de gewenste cursusdatum en uw relatienummer KNGF.  Voor vragen kunt u dit e-mailadres ook gebruiken of kijk op het forum: http://www.psychosomatischefysiotherapie.nl/werkgroep

 

We hopen u op een van de cursusavonden te mogen begroeten!

 

Met vriendelijke groet,

 

Michiel Vader, Organisator en  Jacobien Boiten, Organisator

(studenten Fysiotherapiewetenschap nav een implementatieopdracht voor NFP over 3 goede vragen) 

Vind psychosomatisch fysiotherapeut

Wat is PSF?